Όροι & Προϋποθέσεις – chania.taxi

Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας αυτής συνεπάγεται την αποδοχή καθενός από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Chania.taxi

 • Η Chania.taxi είναι μια ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες σχετικά με μετακινήσεις με ταξί στα Χανιά ή οποιοδήποτε άλλο μέρος της Κρήτης και δίνει τη δυνατότητα  στον «Χρήστη» της να κάνει μια κράτηση για μεταφορά με ταξί.
 • Ο ιδιοκτήτης και χειριστής αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτήτης ταξί με έδρα τα Χανιά που νόμιμα παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλη την Κρήτη.
 • Δεν επιβάλλεται καμία χρέωση στον «Χρήστη» για τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή για την χρήση του online συστήματος κρατήσεων.
 • Το τίμημα της μετακίνησης χρεώνεται απευθείας στον πελάτη από τον πάροχο των υπηρεσιών μεταφοράς με ταξί μετά την παροχή της σχετικής υπηρεσίας.
 • Ο πάροχος της υπηρεσίας μεταφοράς με ταξί ευθύνεται για την έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου για τις υπηρεσίες που παρέχει στον πελάτη.
 • Καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα αυτή να είναι ακριβής και επίκαιρες. Ωστόσο, η ιστοσελίδα δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις παρεχόμενες μέσω αυτήν πληροφορίες, υπηρεσίες ή λειτουργίες.

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

 • Όλα τα αιτήματα κρατήσεων που υποβάλλονται από τον Χρήστη μέσω του online συστήματος κρατήσεων θα επιβεβαιώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστέλλεται από την ιστοσελίδα, προκειμένου η κράτηση να θεωρείτε «αποδεκτή». Θα καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου ο Χρήστης να λαμβάνει το μήνυμα επιβεβαίωσης εντός 2-4 ωρών από την αποστολή του αιτήματος κράτησης.
 • Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών (στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία της πτήσης) που παρέχει μέσω του online συστήματος κρατήσεων. Είναι δική του ευθύνη η ορθή και πλήρη συμπλήρωση της φόρμας κρατήσεων, καθώς και η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στο μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.
 • Το σύστημα κρατήσεων που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας παρέχεται δωρεάν στους χρήστες της. Ο χρήστης (και λήπτης των υπηρεσιών μετακίνησης) θα πρέπει να πληρώσει τοις μετρητοίς τον πάροχο της υπηρεσίας μεταφοράς με ταξί κατά την άφιξη στον προορισμό του.
 • Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ή ακυρώσει την κράτηση του οποιαδήποτε στιγμή χωρίς καμία χρέωση.
 • Όλοι οι οδηγοί ταξί στους οποίους ανατίθεται να κάνουν μια μεταφορά μέσω της ιστοσελίδας αυτής είναι επαγγελματίες που νόμιμα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως πάροχοι υπηρεσιών ταξί, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 • Όλοι οι πάροχοι των υπηρεσιών μεταφοράς με ταξί υποχρεούνται να φέρουν όλες τις απαιτούμενες άδειες και έγγραφα που απαιτεί η ελληνική νομοθεσία. Η δημόσια ευθύνη έγκειται στους ίδιους τους παρόχους και όχι στην ιστοσελίδα Chania.taxi
 • Επιπλέον, αν υπάρξει οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, σωματική βλάβη ή θάνατος συνεπεία ατυχήματος, ή ανάρμοστη συμπεριφορά που λαμβάνει χώρα στη διάρκεια της μετακίνησης και ο πελάτης διεκδικήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχών ζημιές, δηλώνουμε ότι η νομική ευθύνη έγκειται στους ίδιους τους προμηθευτές των υπηρεσιών και όχι στον ιδιοκτήτη και διαχειριστή της ιστοσελίδας Chania.taxi
 • Η ιστοσελίδα Chania.taxi δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά συμβεί συνεπεία της παρεχόμενης υπηρεσίας ή της εσφαλμένης επεξεργασίας των δεδομένων της κράτησης από τον τρίτο πάροχο στον οποίο ανατίθεται η μεταφορά.
 • Η ιστοσελίδα Chania.taxi και οι πάροχοι των υπηρεσιών μεταφοράς δεν μπορούν να καταστούν υπεύθυνοι για απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία μπορεί να λάβουν χώρα πριν ή κατά τη διάρκεια της μετακίνησης (όπως  ατυχήματα, ενέργειες πολιτικής φύσεως, αποκλεισμένοι δρόμοι εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων ή για άλλους λόγους ανωτέρας βίας, ακραίες και δυσμενείς συνθήκες οδήγησης, απρόβλεπτα μηχανικά προβλήματα των οχημάτων μας, απεργίες που αναγγέλλονται από τα τοπικά σωματεία ταξί κλπ) και τα οποία θα μας εμποδίσουν από το να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες μας όπως είχε συμφωνηθεί.
 • Στην περίπτωση τέτοιων απρόβλεπτων γεγονότων, θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την αδυναμία παροχής της υπηρεσίας και θα σας δώσουμε όλες τις, κατά το δυνατόν, απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε προκειμένου να βρείτε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 • Είναι δυνατόν να σας ζητηθούν από την ιστοσελίδα συγκεκριμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάνετε κράτηση για μια υπηρεσία μεταφοράς μέσω του online συστήματος κρατήσεων ή κάθε φορά που ζητάτε περαιτέρω πληροφορίες μέσω της σελίδας «Επικοινωνία».
 • Ειδικότερα, θα ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες, όπως το ονοματεπώνυμο σας, ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου και η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, καθώς και πληροφορίες που αφορούν το αίτημα μετακίνησής σας (όπως τα στοιχεία της πτήσης σας, το σημείο παραλαβής και ο προορισμός σας, η ημερομηνία και ώρα μετακίνησης κλπ.). Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν από εμάς αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη δυνατή παροχή της ζητούμενης υπηρεσίας.
 • Η ιστοσελίδα Chania.taxi δεν πρόκειται να αποκαλύψει σε κανέναν τρίτο που δεν εμπλέκεται στη μετακίνηση σας τις πληροφορίες που τυχών μας δώσετε.